Senin, 18 Oktober 2010

Pengurus Pokja Penyuluh 2014-2017

Susunan Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam
Periode 2014 - 2017PEMBINA                    : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
PENASEHAT               : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

KETUA UMUM           : Muhammad Makhlani, S.Ag.
KETUA I                      : H. Solehudin, S.Ag.
KETUA II                     : Muntholib, S.Ag.
SEKRETARIS UMUM : Samsul Ma’arif, S.Th.I.
SEKRETARIS I           : Suprapto, S.Ag.
SEKRETARIS II          : Eko Agus Wibowo, S.Sos.I
BENDAHARA UMUM: Hj. Rita Maisyaroh, S.Ag.
BENDAHARA I          : Arini Nurhayati, S.Ag.
BENDAHARA II         : Janti Ristiani, S.Ag.

BIDANG-BIDANG :
A.        Bidang Kajian Ilmiah
1.    H. Karmin, S.Ag. (Ketua Bidang)
2.    Margianto, S.Ag.
3.    N. Sholihat, S.Th.I
4.    Suhartanto, S.Ag.
B.        Bidang Pengembangan Minat dan Bakat
1.    Moh. Da’i, S.Ag. (Ketua Bidang)
2.    Eman Suherman, S.Pd.I.
3.    Mujiarto, S.Sos.I.
4.    Muchrimah, S.Ag.
5.    Siti Chadhamiyatul Jannah, S.Ag.
C.        Bidang Pengembangan Karir
1.    Suryana, S.Ag. (Ketua Bidang)
2.    Nur Ahmad, S.Ag., MA.
3.    Sutarjo, S.Ag., MA.
4.    Aminudin, S.Ag., M.Si.
D.       Bidang Penerbitan dan Pengelolaan Website
1.    Kusmanto, S.Ag. (Ketua Bidang)
2.    Fahrur Rozi, S.Th.I, S.Sos.
3.    Siti Daimah, S.Ag.
4.    Agus Tri Harjo Purnomo, S.Ag.
5.    Endro Dwi Widodo, S.Ag.